Veřejné financování pro malé a velké podnikatele

Poskytujeme profesionální služby dotačního poradenství

Připravujeme žádosti o dotace pro firmy, státní správu, města a kraje. Máme rozsáhlé znalosti a zkušenosti s dotačními programy směřujícími k podpoře podnikání, vědy a výzkumu, infrastruktury či rozvoje měst a obcí. Naše služby pokrývají cyklus od nalezení vhodného dotačního programu po zpracování žádosti o dotaci.

Naše porfolio

Důkladná analýza hraje prim

Hledáte partnera, se kterým vám dotace neutečou? Sdělte nám svůj záměr, vše potřebné pro získání dotace už zařídíme.

Víme, který dotační program je pro Vás jako stvořený. 

Opravdu využíváte všechny možnosti veřejné podpory? Posoudíme Vaše projekty, propojíme různé zdroje jejich financování z ČR i EU.

Platíte za výsledek

Nejde nám o rychlý zisk na úkor kvality odvedené práce a bez závazků vůči našim klientům. Smysl vidíme v dlouhodobé spolupráci se zákazníkem a jeho spokojenosti s prací, kterou pro něj odvádíme. Klademe proto důraz na splatnost  odměny až po úspěšném získání dotace.

Při získávání veřejné podpory je základ vybrat správný program či zdroj takového financování.

Nalezení správného dotačního programu, téma je jednou z nejzákladnějších věcí, která často bývá problematická. Víme na které téma nebo program se Vaše firma hodí.

Vše co děláme, konzultujeme a vyhodnocujeme.

Sociální sítě i lidé se vyvíjí, stejně tak se denně vyvíjí kampaně. Našim výsostným úkolem je sledování výsledků kampaně, které následně inovujeme tak, aby vaše firma za co nejméně investovaných peněz, dosáhla co nejvyšších zisků.

Nám můžete důvěřovat.

Naší snahou je být přívětivým rádcem a sebevědomým správcem vaší agendy. HUBIO s.r.o. zaručuje diskrétnost vašich informací a garantuje úplnou obchodní mlčenlivost. Přebíráme zodpovědnost za vedení zakázky, ale také předcházíme konfliktu zájmů nebo jiných právních nesrovnalostí. Mezi naše klienty patří kulturní a vzdělávací instituce, města a obce, ale i nemocnice nebo soukromé subjekty. Ti všichni už využili služby HUBIO.

Naše služby

Projekt na klíč

Dáváme myšlenkám a záměrům smysl a řád, nalézáme souvislosti, tvoříme plány, které se skutečně realizují. Z obyčejných nebo dobrých záměrů uděláme lepší a smysluplnější. Nastavíme správný směr pro chytré využití těch největších příležitostí z evropských fondů.

Dotační poradenství

Bezpečně a bezchybně Vás provedeme celým projektovým cyklem a zajistíme dotační nebo externí zdroje financování. Obstaráme komplexní dotační služby a výstupy jako jsou žádost o dotaci, výběrové řízení, administrace projektu, report dotačních příležitostí.

Co o nás říkají naši klienti?

"Díky spolupráci jsme získali finance na vzdělávaní středních škol po dobu dvou let."
Ing. Dávid Vrtaňa
Předseda občanského združení Mladý podnikavec
Služba projekt na klíč obsahuje kompletní vedení projektu, od vypracování žádosti o dotaci a s tím spojené náležitosti až po projektovou koordinaci. Společnosti nám poskytnou základní dokumenty jako jsou stanovy, účetní uzávěrky, či životopisy lidí, kteří se budou účastnit projektu. Následně s Vámi probereme jak bude projekt vypadat, co vše by měl zahrnovat. Po této fázi se náš dotační expert zaměří na tvorbu konceptu projektu, který vám dá následně ke schválení a připomínkám. Po schválení konceptu Vaší firmou se vrhneme na vypracování žádosti. Následně po přiznání dotace od donátora Vás provedeme celou realizací tak, aby vše bylo v pořádku.

Pokud máte ve Vaší společnosti někoho, kdo se zabývá financováním z veřejných zdrojů, tak Vám naše služba dotační poradenství zajistí odborné konzultace Vámi vypsané žádosti. Vaši žádost posoudíme na základě studie proveditelnosti, a připravíme pro vás připomínky, kde jsou slabé a silné stránky Vaší žádosti o dotaci.

Snažíme se naše služby dělat dostupné pro každou žádost. Z toho důvodu se na ceně dohodneme v závislosti na velikosti projektu a celkové schválené částky.

Naše služby jdou splatné po schválení dotace. Do doby, než bude Vaše žádost o dotaci schválena, nám neplatíte nic. Nemáte tedy co ztratit.
Poskytujeme služby v oblasti dotačního poradenství. Naše služby začínají od konzultací s klientem až po kompletní koordinaci dotačního programu.
V případě, že se rozhodnete využít naše služby ještě dnes, následuje konferenční hovor, kde s vámi probereme Váš dotační záměr. Po tomto hovoru začínáme s vyhledáváním vhodného dotačního programu či rovnou sepsáním žádosti a náležitostmi s tím spojené.

Rostislav Dobřanský

Majitel www.mlsnyjazyk.com

Naplánujte si konzultaci

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím tohoto souhlasu dává osoba (dále jen „Uživatel“) společnosti SMS finance, a.s., identifikační číslo 25381512, sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 (dále jen “Správce”), v návaznosti na příslušná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a související právní úpravu, Správci souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se osoby Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou na základě tohoto souhlasu zpracovávány společností SMS finance, a.s. coby správcem, přičemž do zpracování osobních údajů mohou být zapojeny další osoby coby zpracovatelé.

Uživatelem poskytnuté osobní údaje budou ze strany Správce zpracovávány za účelem kontaktování Uživatele s nabídkou produktů a služeb společnosti SMS finance, a.s. spočívající v nabídce finančních produktů (pojištění, úvěry, investice, penzijní spoření) zprostředkovávaných společností SMS finance, a.s., přičemž Uživatel s tímto kontaktováním výslovně souhlasí.

Udělený souhlas se týká následujících osobních údajů:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa a telefonní číslo
  • další informace poskytnuté Uživatelem v rámci formuláře poskytnutého na webu.

Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů specifikovaný výše poskytuje na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby pěti let od konce roku, ve kterém byl souhlas udělen. Správce informuje Uživatele, že jeho osobní údaje jsou společností SMS finance, a.s. zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

Tento souhlas je Uživatelem poskytován zcela dobrovolně, jeho neposkytnutí není pro Uživatele spojeno s žádnými nepříznivými důsledky či sankcemi. Uživatel je rovněž oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat bez jakýchkoli sankcí, a to zasláním jednoduchého emailu na emailovou adresu společnosti SMS finance, a.s. info@smsfinance.cz.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě tohoto souhlasu má Uživatel vedle výše uvedeného práva kdykoli tento souhlas odvolat, rovněž následující práva, které může uplatnit jak vůči společnosti SMS finance, a.s.:

  • právo na přístup k osobním údajům, přičemž na základě tohoto práva má Uživatel právo na informaci, zdali jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a v případě, že tomu tak je, právo na informace související s tímto zpravováním,
  • právo na opravu, na jehož základě Uživatel může žádat opravení nepřesností v osobních údajích zpracovávaných správcem,
  • právo na výmaz (právo „být zapomenut“), na jehož základě může Uživatel za splnění podmínek žádat výmaz jakéhokoli či všech osobních údajů o něm zpracovávaných,
  • právo na omezení zpracování, na jehož základě Uživatel může za splnění podmínek žádat omezení zpracování svých osobních údajů,
  • právo na přenositelnost údajů, na jehož základě může Uživatel získat osobní údaje, které o něm správce zpracovává,
  • právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve formě profilování, pokud by k němu docházelo.

Uživatel je také oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, který je dle příslušné právní úpravy ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů společností SMS finance, a.s. jsou k dispozici zde: https://smsfinance.cz/media/souhlas-se-zpracovanim-osobnich-udaju.pdf.

Kontaktovat ve věci zpracování osobních údajů lze rovněž jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, a to na adrese poverenec@hajduk.cz.   

Kontaktujte nás

PŘÍBĚH 1

text text text

Jsi amatérský brankář, náš fanoušek nebo obojí?

Po zakoupení členství získáš hodnotné dárky Saves help a oficiální potvrzení o členství podle úrovně, kterou si zvolíš. Členství získáš na 1 rok.

Petr Čech

Chelsea FC

Datum nar.: XXX

Věk: XXX

Výška: XXX

Váha: XXX

JSI PROFESIONÁLNÍ FOTBALOVÝ BRANKÁŘ A CHCEŠ BÝT SOUČÁSTÍ SAVES HELP?

Vyplň formulář.

CHCI PŘISPĚT

Každý brankář, který se dobrovolně zapojil do projektu posílá na konto Saves help za každý svůj úspěšný zákrok minimálně 10,-Kč.

Zapojte se společně s brankáři do našeho projektu a přispějte na jeho konto také. 100% prostředků zaslaných na naše konto putuje na pomoc potřebným. 

Číslo transparentního účtu Saves help:
2801613308/2010

NÁŠ TÝM SAVES HELP V ČELE S BRANKÁŘEM ŠIMONEM HRUBCEM DĚKUJE VŠEM, KTEŘÍ S NÁMI POMÁHAJÍ TĚM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ!

Dosud jsem finančně nic nepodporoval, pouze jsem dal párkrát hraný dres do aukce, ve které se vybíraly peníze na dobrou věc. Oslovil mě ale Šimon a jeho nápad mě hodně zaujal. Líbí se mi hlavně, že můžeme formou projektu udělat něco prospěšného, co bude pomáhat dál. Například nákupem vozíků pro parahokejisty, na které jsme se letos složili z vybraných peněz.

Záleží na situaci, ale v prvé řadě mě napadá pomoc někomu v tísni. Nebýt lhostejný a podat mu pomocnou ruku. Nemusí se jednat vyloženě o velký čin, při kterém vytahujete někoho z hořícího domu. Pro někoho může být velmi důležitá i darovaná padesátikoruna na jídlo. I málo může znamenat hodně.

Nedávno mě hodně překvapilo gesto Özila. Rozhodl se s partnerkou zaplatit tisíc operací dětem, které potřebují k léčbě finanční pomoc druhých. Vyzvali i své příbuzné, přátele a známé, že místo svatebních darů budou rádi, když přispějí na takovou věc. Je to moc pěkný příklad lidskosti.

Začal bych rodinou, bez její podpory to nejde. Navíc dědové z obou stran také hráli hokej, pomáhali a radili mi, i když jsem první, kdo u nás chytá. Z trenérů bych vyzdvihl Rostislava Haase, který mi v Opavě pomohl, když jsem začínal. Držel nad námi pevnou ruku, ale učil moderním stylem a směřoval nás dobře. Dalším pokrokem bylo, že mě vytáhl trenér Kamil Konečný ze žáků do dorostu. Viděl jsem na sobě výsledky, i proto se mi vyhnuly myšlenky, že bych s hokejem sekl. Trénovali jsme dopoledne, ale nestěžoval jsem si, že bych šel raději na koupák balit holky. Hokej mě díky jejich přístupu bavil.

CHCI PŘISPĚT

Každý brankář, který se dobrovolně zapojil do projektu posílá na konto Saves help za každý svůj úspěšný zákrok minimálně 10,-Kč.

Zapojte se společně s brankáři do našeho projektu a přispějte na jeho konto také. 100% prostředků zaslaných na naše konto putuje na pomoc potřebným. 

Číslo transparentního účtu Saves help:
2801613308/2010

NÁŠ TÝM SAVES HELP V ČELE S BRANKÁŘEM ŠIMONEM HRUBCEM DĚKUJE VŠEM, KTEŘÍ S NÁMI POMÁHAJÍ TĚM, KTEŘÍ TO POTŘEBUJÍ!

BLOG

Nejnovější článek

KONTAKT

Hubio s.r.o

Oběžná 162/17
Ostrava – Mariánské hory, 709 00