Demolice a stavební činnost

Provádíme terénní úpravy dle zákazníkova záměru, případně navrhneme citlivé řešení, které bude respektovat jak ráz krajiny, tak potřeby zákazníka, a to včetně projekčních prací a náhradní výsadby zeleně .

Naše společnost provádí demoliční a bourací práce jak malého, tak velkého rozsahu, a strojním případně ručním či kombinovaným způsobem s ohledem na cíle a termínové požadavky objednatele. Součástí prací je vždy důsledná separace jednotlivých druhů odpadů, jejich svislý i vodorovný přesun včetně závěrečné likvidace dle platné legislativy.

BLOG

Nejnovější článek

KONTAKT

Hubio s.r.o

Oběžná 162/17
Ostrava – Mariánské hory, 709 00

Rostislav Dobřanský

Majitel www.mlsnyjazyk.com

Naplánujte si konzultaci