Reference

Voliéra kondora královského II, ZOO Ostrava

Objednatel: GEOSAN GROUP a. s.

Kontrolní činnosti a hlídací služby na složišti popelovin ČEZ Zimný důl

Objednatel: ČEZ EP, a. s.

Úklid sklepních prostor, včetně místností v 1.NP a 2.NP – Kopřivnice nákl. Nádraží

Objednatel: SŽDC, státní podnik

Dodávka popílku

Objednatel: TVARBET Moravia, a. s.

Rozvoj divadla Jiřího Myrona

Objednatel: PORR a. s.

VB Havířov - Suchá – oprava přístupového chodníku

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Havárie Hostašovice

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Vyklizení sklepů – Karviná VB

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Odra – sanace důlních vlivů – Ostrava Zábřeh, Dubí, st. č. 5039

Objednatel: HOCHTIEF CZ a. s.

Čištění chodníků u PHS a žlabů na mostech

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Javorník ve Slezku - sklad zboží IC5000178698 – demolice skladu

Objednatel: České dráhy, a. s.

Oprava povrchu nástupiště č. 1 Ostrava Vítkovice

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Likvidace nepotřebného majetku v OŘ Olomouc

Objednatel: České dráhy, a. s.

Oprava zařízení v Horní Lideči

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Mísící zařízení pro zpracování popílku, Darkov 10. etapa

Objednatel: OKD, HBZS, a. s.

Akce v MSK

Objednatel: ENVIPOINT s. r. o.

D48 – Rychaltice – Český Těšín

Objednatel: ENVIPOINT s. r. o.

Dodávka popílku včetně dopravy a ukládky - Dálnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

Objednatel: ENVIPOINT s. r. o.

Likvidace přebytečné vody

Objednatel: Unigeo a. s.

Biologická rekultivace na kazetách K2 a K3

Objednatel: ČEZ EP, a. s.

Doprava a uložení certifikovaného popílku z ČEZ EDĚ

Objednatel: OKD, HBZS, a. s.

Technická rekultivace a krajinotvorba - složiště Zbrod JIH

Objednatel: ČEZ EP, a. s.

Voliéra kondora královského II, ZOO Ostrava

Objednatel: GEOSAN GROUP a. s.

Lokalita: k. ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava 
Termín: 5-12/2019
Plnění:  cca 5 300 000,- Kč
Popis: Zemní práce, monolitické konstrukce

Kontrolní činnosti a hlídací služby na složišti popelovin ČEZ Zimný důl

Objednatel: ČEZ EP, a. s.

Lokalita: Orlová, lokalita Zimný důl
Termín: 2017 – 2019
Plnění:  cca 850 000,- Kč

Popis: kontrola převodu vod – stav hladin nádrží pod Kozím Becirkem, nátokový objekt, čerpací jímky, čerpadla, výtlak po spádovou šachtici na úrovni hráze, gravitační svod a výtokový objekt do VT Olšovec, stavu monitorovacího systému podzemních vod a HV, stavu oplocení, přístupu na složiště, stavu odvodňovacího příkopu kolem paty hráze k přepadu do VT Olšovec, zamezení přístupu nepovolených osob po složišti, včetně neoprávněného ukládání odpadu cizími osobami na příjezdech ke složišti

Úklid sklepních prostor, včetně místností v 1.NP a 2.NP – Kopřivnice nákl. Nádraží

Objednatel: SŽDC, státní podnik

Lokalita: Kopřivnice, nákladní nádraží
Termín: 6/2019
Plnění:  cca 200 000,- Kč

Popis: Vyklízení sklepů, místností

Dodávka popílku

Objednatel: TVARBET Moravia, a. s.

Lokalita: Cihelna Hodonín 
Termín: 2017 – 2018
Plnění:  cca 1 100 000,- Kč

Popis: Dodávka popílku pro výrobu cihelných výrobků

Rozvoj divadla Jiřího Myrona

Objednatel: PORR a. s.

Lokalita: Čs. Legií 14, Ostrava
Termín: 2-3/2018
Plnění:  cca 1 000 000,- Kč

Popis: Kontrolní a konzultační činnost

VB Havířov - Suchá – oprava přístupového chodníku

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Lokalita: Na Pavlasůvce, 735 64 Havířov – Horní Suchá
Termín: 3-4/2018
Plnění:  cca 189 000,- Kč
Popis: oprava chodníku přes jednu část obce

Havárie Hostašovice

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Lokalita: Čs. Legií 14, Ostrava
Termín: 2-3/2018
Plnění:  cca 180 000,- Kč

Popis: zemní práce

Vyklizení sklepů – Karviná VB

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Lokalita: Karviná VB, Nádražní, Karviná 733 01
Termín: 3/2018
Plnění:  cca 195 000,- Kč

Popis: ruční vyklízení sklepů výpravní budovy nádraží

Odra – sanace důlních vlivů – Ostrava Zábřeh, Dubí, st. č. 5039

Objednatel: HOCHTIEF CZ a. s.

Lokalita: Ostrava Zábřeh 
Termín: 5 – 8/2018
Plnění:  cca 1 000 000,- Kč

Popis: Dodávka zeminy určené k zásypu, přísypu a realizaci zemního těsnícího klínu

Čištění chodníků u PHS a žlabů na mostech

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lokalita: D1 km 296,5 – 341,2
Termín: 2-3/2018
Plnění:  cca 245 000,- Kč

Popis: vyčištění žlabů a chodníků na části dálnice D1 včetně likvidace odpadů

Javorník ve Slezku - sklad zboží IC5000178698 – demolice skladu

Objednatel: České dráhy, a. s.

Lokalita: Javorník ve Slezku
Termín: 8/2018
Plnění:  cca 298 000,- Kč

Popis: odborná demolice skladu včetně likvidace odpadů

Oprava povrchu nástupiště č. 1 Ostrava Vítkovice

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Lokalita: Vlakové nádraží Ostrava-Vítkovice
Termín: 7 – 9/2018
Plnění:  cca 193 000,- Kč

Popis: oprava vrchní části nástupiště č. 1

Likvidace nepotřebného majetku v OŘ Olomouc

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Lokalita: Hranice, Přerov, Staré Město u Uherského Hradiště
Termín: 10 – 12/2018
Plnění:  cca 359 000,- Kč

Popis: odstranění vodních viaduktů, demolice některých určených budov

Oprava zařízení v Horní Lideči

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Lokalita: Horní Lideč
Termín: 10 – 11/2018
Plnění:  cca 195 000,- Kč

Popis: oprava havarijního stavu zařízení v Horní Lideči

Mísící zařízení pro zpracování popílku, Darkov 10. etapa

Objednatel: OKD, HBZS, a. s.

Lokalita: Karviná Darkov
Termín: 2015 – 2018
Plnění:  cca 12 000 000,- Kč

Popis: zaplavování vytěžené jámy po důlní činnosti popílkovou směsí, kapacita zpracovaného množství cca 500 000 tun popílku.

Akce v MSK

Objednatel: ENVIPOINT s. r. o.

Lokalita: Kopřivnice, Háj ve Slezsku, Darkov
Termín: 2017
Plnění:  cca 870 000,- Kč

Popis: Pomocné práce na akci Háj ve Slezsku – II. Etapa, Přípravné práce na akci Kopřivnice, – Inženýring staveb (řízení stavby, příprava dokumentace ke stavbě), Pomocné práce při přípravě na zimní sezónu na Darkově 10. etapa

D48 – Rychaltice – Český Těšín

Objednatel: ENVIPOINT s. r. o.

Lokalita: D48
Termín: 12/2016
Plnění:  900 000 Kč

Popis: Pomocné a přípravné práce, inženýrink

Dodávka popílku včetně dopravy a ukládky - Dálnice D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

Objednatel: ENVIPOINT s. r. o.

Lokalita: tunel Povážský Chlmec
Termín: 7-12/2016
Plnění:  772 000 Kč

Popis: technická pomoc a inženýrink

Likvidace přebytečné vody

Objednatel: Unigeo a. s.

Lokalita: Třanovice
Termín: 7-10/2016
Plnění:  355 000,- Kč

Popis: Zajištění odčerpání a likvidace přebytečné vody po opravě sond TV 12, TV 7 a TV 9

Biologická rekultivace na kazetách K2 a K3

Objednatel: ČEZ EP, a. s.

Lokalita: Hodonín, Složiště popelovin ČEZ Zbrod Jih
Termín: 2013-2016
Plnění:  4 500 000,- Kč

Popis: Dodávka substrátu, výsadba stromů, následná pěstební péče

Doprava a uložení certifikovaného popílku z ČEZ EDĚ

Objednatel: OKD, HBZS, a. s.

Lokalita: Elektrárna Dětmarovice
Termín: 2008 – 2015
Plnění:  1 933 000,- Kč

Popis: Zajištění dopravy, odborné posouzení a začlenění popílku do výroby odběratelů

Technická rekultivace a krajinotvorba - složiště Zbrod JIH

Objednatel: ČEZ EP

Lokalita: Hodonín, Složiště Zbrod
Termín: 2008 – 2017
Plnění:  91 000 000,- Kč

Popis: Provoz míchacího centra, převoz stabilizátu, krajinotvorba, technická rekultivace, následná úprava terénu dle projektové dokumentace

Rostislav Dobřanský

Majitel www.mlsnyjazyk.com

Naplánujte si konzultaci